Stanowisko Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk nr 1/2024 z dnia 6 lutego 2024 roku w sprawie konieczności usunięcia barier prawnych i faktycznych w dostępie do metod i środków antykoncepcji

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk nr 2/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku - Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1072) w sprawie programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności finansowanego ze środków publicznych

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk nr 1/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie ochrony życia i zdrowia kobiet ciężarnych

Zdania odrębne

Zdanie odrębne prof. dr hab. Lucjusza Jabubowskiego do Stanowiska Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk nr 1/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie ochrony życia i zdrowia kobiet ciężarnych

Zdanie odrębne prof. dr hab. Janusza Limona do Stanowiska Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk nr 1/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie ochrony życia i zdrowia kobiet ciężarnych   

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 1/2022 z dnia 27 lutego 2022 r. potępiające atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 3/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. – Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie zdecydowanych działań w walce z czwartą falą pandemii Covid-19

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2021 z dnia 27 września 2021 r. – Apel do władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie migrantów na granicy polsko-białoruskiej  

-------

Stanowisko Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN nr 1/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim  

Wykład prof. Zbigniewa Szawarskiego "W obronie społeczeństwa otwartego"

-------

Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 5/2020 z dnia 28 października 2020 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.  stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją RP

Zdanie odrębne

Zdanie odrębne prof. Barbary Chyrowicz do stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 5/2020 z dnia 28 października 2020 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją RP

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.w sprawie negatywnych konsekwencji zmiany art. 37a kodeksu karnego dla pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 3/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zasad działania lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach, w tym warunków udostępniania informacji dotyczących ocenianych projektów badań

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. -  Apel w sprawie zwalczania mowy nienawiści i pogardy wobec osób identyfikujących się jako osoby homoseksualne, biseksualne lub transpłciowe

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 1/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie epidemii COVID-19

-------

Opinia Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 1/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. - Odpowiedź Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN na zarzuty Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds.Bioetycznych

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia

Zdanie odrębne

Zdanie odrębne prof. dr hab. Barbary Chyrowicz dotyczące Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie tzw. klauzuli sumienia

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 3/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie rynku prywatnych usług genetycznych

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej

Zdania odrębne:

1. Zdanie odrębne prof. dr. hab. Barbary Chyrowicz w sprawie Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej

2. Zdanie odrębne prof. dr. hab. Włodzimierza Galewicza w sprawie Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej

3. Zdanie odrębne prof. dr. hab. Andrzeja Paszewskiego w sprawie Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej

4. Zdanie odrębne prof. dr. hab. Tadeusza Tołłoczki w sprawie Stanowiska Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 2/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej

-------

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 1/2012 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie etycznych problemów medycyny reprodukcyjnej i genetyki klinicznej oraz konieczności ich regulacji prawnej