Komitet Bioetyki PAN został powołany do istnienia w 2011 roku. Jego podstawowym zadaniem jest identyfikacja i analiza problemów etycznych zrodzonych przez rozwój nauk, zwłaszcza nauk biomedycznych oraz nauk przyrodniczych, oraz ich implikacji w sferze społecznej, politycznej i prawnej.

Komitet Bioetyki PAN jest ciałem interdyscyplinarnym. W jego skład wchodzą wybitni przedstawiciele nauk humanistycznych, nauk medycznych i biologicznych oraz nauk prawnych.

Aktualnie trwa czwarta kadencja Komitetu. Prezydium Polskiej Akademii Nauk powołało Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026, a także jego przewodniczącą oraz członków uchwałami nr 1/2023 z dnia 24 stycznia 2023 oraz nr 8/2023 i 9/2023  z dnia 21 lutego 2023 r. Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Bioetyki w nowym składzie odbyło się w dniu 28 marca 2023 roku w siedzibie PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Bieżąca kadencja Komitetu kończy się 31 grudnia 2026 r. 

Komitet Bioetyki - działalność, rola i zadania