1. JANUSZ ANDRES

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Jagiellonian University in Cracow 

2. ANNA ALICHNIEWICZ

  • doktor n. hum. / Doctor of Humanities 
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University in Łódź 

3. MAREK BALICKI

  • lekarz medycyny / Medical Doctor 
  • Instytut Psychiatrii i Neuroogii w Warszawie / Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
  • Minister Zdrowia (2003; 2004-2005) / Minister of Health (2003 and 2004-2005),

4. MARIA BARCIKOWSKA

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa / Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Polish Academy of Sciences

5. EWA BARTNIK

  • prof. dr hab. n. biol. / Professor, Doctor habilitatus of Biological Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw (prof. emeritus)
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN / Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences (prof. emeritus)

6. MARIA BORATYŃSKA

  • dr hab. n. prawn. / Doctor habilitatus of Juridical Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw 
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University

7. JAN BORYSOWSKI

  • dr hab. n. med. / Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University

8. WERONIKA CHAŃSKA

  • dr n. hum. / Doctor of Humanities 
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie / Collegium Medicum Jagiellonian University in Cracow

9. BARBARA CHYROWICZ

  • prof. dr hab. n. hum. / Professor, Doctor habilitatus of Humanities 
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin

10. ZBIGNIEW CZERNICKI

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences  
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University (prof. emeritus)  
  • Collage Collegium Mazovia 

11. LUCJUSZ JAKUBOWSKI

  • dr hab. n. med. / Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University in Łódź (prof. emeritus)
  • Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi / Institute - Polish Mother's Health Center in Łódź (prof. emeritus)

12. WIKTOR JĘDRZEJCZAK

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University 

13. MAŁGORZATA KOSSUT

  • prof. dr hab. n. biol.; czł. rzecz. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Biological Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN / Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences

14. ROMUALD KRAJEWSKI

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie / The Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology in Warsaw
  • Uniwesrsytet Rzeszowski / University of Rzeszów (prof. emeritus)

15. RAFAŁ KUBIAK

  • dr hab. n. praw.  / Doctor habilitatus of Juridical Sciences
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (profesor uczelni) / Medical University in Łódź (professor of the University)

16. JANUSZ LIMON

  • prof. dr hab. n. med.; czł. rzecz. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University on Gdańsk (prof. emeritus)

17. PAWEŁ ŁUKÓW

  • prof. dr hab. n. hum. / Professor, Doctor habilitatus of Humanities 
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

18. HANNA MACHIŃSKA

  • dr n. praw.  / Doctor of Juridical Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw
  • Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich (2017-2022) / Deputy Commissioner for Human Rights (2017-2022)

19. JANUSZ MEDER

  • dr n. med. / Doctor of Medical Sciences
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie / Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology in Warsaw

20. JACEK JAN MOLL

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi / Institute - Polish Mother's Health Center in Łódź

21. ALICJA PRZYŁUSKA-FISZER

  • prof. dr hab. n. hum. / Professor, Doctor habilitatus of Humanities 
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw

22. MAGDALENA RADKOWSKA-WALKOWICZ

  • dr hab. n. społ. / Doctor habilitatus of Social Sciences 
  • Uniwersytet Warszawski (profesor uczelni) / University of Warsaw (professor of the University)

23. JOANNA RÓŻYŃSKA

  • dr n. hum. / Doctor of Humanities 
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

24. MAGDALENA RUTKOWSKA

  • dr hab. n. med. / Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (profesor uczelni) / Institute of Mother and Child in Warsaw (professor of the Intitute) 

25. ALEKSANDRA SŁABIK-LEDÓCHOWSKA

  • dr n. med. / Doctor of Medical Sciences
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie / Clinical Hospital of prof. W. Orłowski CMKP in Warsaw

26. PIOTR STĘPIEŃ

  • prof. dr hab. n. biol. / Professor, Doctor habilitatus of Biological Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw (prof. emeritus)
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN / Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences

27. ZBIGNIEW SZAWARSKI

  • dr hab. n. hum. / Doctor habilitatus of Humanities 
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw (prof. emeritus)

28. MAŁGORZATA ŚWIDERSKA 

  • prof. dr hab. n. praw.  / Professor, Doctor habilitatus of Juridical Sciences
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University (prof. emeritus)
  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni / University of Administration and Business in Gdynia

29. MARCIN WOJNAR

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University 

30. SŁAWOMIR WOŁCZYŃSKI

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University in Białystok 
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN / Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences

31. AGNIESZKA WOŁOWICZ

  • dr hab. n. społ. / Doctor habilitatus of Social Sciences 
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

32. MIROSŁAW WYRZYKOWSKI

  • prof. dr hab. n. prawn. / Professor, Doctor habilitatus of Juridical Sciences
  • Sędzie Trybunału Konstytucyjnego w st. spoczynku / Retired judge of the Polish Constitutional Tribunal
  • Uniwersytet Warszawski  / University of Warsaw (prof. emeritus)

33. ELEONORA ZIELIŃSKA

  • prof. dr hab. n. praw.  / Professor, Doctor habilitatus of Juridical Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

 34. TOMASZ ŻURADZKI 

  • dr hab. n. hum. / Doctor habilitatus of Humanities 
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (profesor uczelni) / Jagiellonian University in Cracow (professor of the University)

 

 Członkowie Komitetu Bioetyki w kadencji 2015-2018 / Members for the term 2015-2018

 Członkowie Komitetu Bioetyki w kadencji 2011-2014 / Members for the term 2011-2014