Konferencja ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH, 14 XII 2018

ETYKA BADAŃ NAUKOWYCH 

 

Ter2018 Konferencja plakatmin: 14 grudnia 2018
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica

Organizatorzy

 • Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN
 • Komitet Etyki w Nauce przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN
 • Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego

Tematyka: Przedmiotem konferencji była etyka badań naukowych, czyli dziedzina refleksji normatywnej obejmująca dwa, wzajemnie powiązanie, obszary (I) etos badacza i zasady dobrej praktyki badawczej; oraz (II) standardy prowadzenia badań naukowych z udziałem ludzi, zwierząt albo z wykorzystaniem materiału biologicznego ludzkiego pochodzenia oraz danych osobowych.

Główny Organizator:
dr Joanna Różyńska
(sekretarz naukowy Komitetu Bioetyki PAN)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. +48 606 688 182

 

 

 

Program konferencji obejmował 4 wykłady i dyskusje plenarne oraz 7 tematycznych równoległych sesji referatowych poświęconych następującym zagadnieniom:

 • Regulacja badań naukowych na człowieku
 • Etyka publikacji wyników badań naukowych
 • Etyka badań klinicznych
 • Etyka i biobanki dla celów naukowych
 • Etyka badań na zarodkach
 • Etyka badań na zwierzętach
 • Etyka, praktyka medyczna a praktyka badawcza
 • Etyka badań w naukach społecznych

Wykłady plenarne wygłosili: 

 • prof. dr hab. Jan Woleński (Komitet Etyki w Nauce, Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Paweł Łuków (Komitet Etyki w Nauce, Komitet Bioetyki, Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer (Komitet Bioetyki, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
 • dr hab. Marek Czarkowski (Ośrodek Bioetyki NRL, Komisja Bioetyczna przy OIL w Warszawie)

Na konferencję zarejestrowało się 116 osób. Niestety, nie wszyscy zarejestrowani stawili się. W sumie w konferencji uczestniczyło 87 osób, w tym 9 członków Komitetu Bioetyki PAN oraz 4 członków Komitetu Etyki w Nauce PAN. Uczestnicy konferencji reprezentowali ponad trzydzieści podmiotów publicznych i prywatnych, w tym:

  • 17 krajowych uczelni wyższych oraz instytutów naukowych: Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie; Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; Akademię Górniczo-Hutniczą w Katowicach; Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Nauk Prawnych PAN; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN; Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”;
  • 3 podmioty administracji publicznej: Ministerstwo Zdrowia; Urząd Komunikacji Elektronicznej; Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe;
  • 3 komisje bioetyczne/etyczne: Komisję Bioetyczną przy ORL w Warszawie; Komisję Bioetyczną przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie; II Komisję Etyczną ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy SGGW;
  • Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej GCP Polska; Ośrodek Bioetyki NRL;
  • liczne podmioty prywatne prowadzące działalność leczniczą, badawczą lub praktykę prawniczą.

Podczas konferencji wygłoszono 4 wykłady plenarne  oraz 20 referatów w 7 sesjach równoległych (4 referaty zostały odwołane w dniu konferencji także ze względu na zdrowie prelegentów). Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.