Konferencja REGULACJA IN VITRO, 17 V 2017

in vitro baner

REGULACJA IN VITRO -

WYZWANIA BIOETYCZNE I PRAWNE 

 

Termin:  17 maja 2017 roku
Miejsce:  Warszawa, Pałac Staszica (Sala Lustrzana)

Organizatorzy: 

  • Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN
  • Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego
  • The Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics (Haifa) oraz 
  • Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Ius et Medicina” przy WPIA Uniwersytetu Warszawskiego

Cel konferencji: Dyskusje publiczne i parlamentarne nad kształtem regulacji zapładniania pozaustrojowego trwały w Polsce ponad dekadę. Udział w nich brali przedstawiciele nauk medycznych, prawnicy, filozofowie, teologowie oraz bioetycy, w tym liczni członkowie Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Celem konferencji było promowanie interdyscyplinarnej, rzetelnej i odpowiedzialnej debaty nad etycznymi, społecznymi, prawnymi oraz medyczno-technicznymi aspektami rozwiązań ustawowych dotyczących procedur medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienia pozaustrojowego, przyjętych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. poz. 1087).

Główny Organizator:
dr Joanna Różyńska
(sekretarz naukowy Komitetu Bioetyki PAN)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 606 688 182

 

Obrady konferencyjne obejmowały pięć sesji – trzy sesje eksperckie z udziałem zaproszonych specjalistów oraz dwie sesje referatów studenckich.

Zaproszeni prelegenci podjeli próbę udzielenia odpowiedzi w szczególności na następujące pytania: czy obecne unormowania ustawowe odpowiadają standardom bioetycznym demokratycznego i świeckiego społeczeństwa; czy odpowiadają oczekiwaniom społecznym; czy są adekwatne z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej i standardów profesjonalnych z zakresu medycyny rozrodu; czy wystarczająco chronią prawa i interesy wszystkich zaintereso-wanych podmiotów. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się: 

  • prof. dr hab. Marian Szamatowicz (Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
  • p. Wanda Nowicka (współzałożycielka i była przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, posłanka i wicemarszałek Sejmu VII kadencji)
  • p. Barbara Szczerba (Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian")

Wybrane w procesie recenzji naukowej artykuły pokonferencyjne zostały opublikowane w kwartaliniku "Prawo i medycyna" 2017/4 (69 vol. 19).  

W konferencji uczestniczyło 89 osób, w tym: 11 członków Komitetu Bioetyki. Kolejne 16 osób zarejestrowało się na konferencję, ale nie wzięło udziału w jej obradach. Uczestnicy konferencji reprezentowali kilkadziesiąt krajowych uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz podmiotów publicznych i prywatnych, w tym: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ministerstwo Zdrowia; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet w Białymstoku; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet SWPS w Warszawie; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Uniwersytet Wrocławski; Gdański Uniwersytet Medyczny; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Instytut Centrum Zdrowia Marki Polki w Łodzi; Instytut Nauk Prawnych PAN; Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka; Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”; Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA w Olsztynie; Kancelaria DFL LEGAL.

Podczas konferencji przedstawiono 23 wykłady plenarne. Referaty przedstawione na sesjach studenckich (sesja IV i V) zostały wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem dr Joanny Różyńskiej (Komitet Bioetyki PAN) spośród nadesłanych abstraktów. Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.