Konferencja GENETYKA I BIOETYKA, 7-8 XII 2012

 
 
 
BIOETYKA I GENETYKA
Dylematy diagnostyki
i konsultacji genetycznych
 
Termin: 7-8 grudnia 2012 r.
Miejsce obrad: Pałac Staszica, Sala Lustrzana,
ul. Nowy Świat 72, Warszawa 
 
Organizatorzy konferencji:
  • Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN
  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Redakcja czasopisma „Etyka”
 
Patronat honorowy:
prof. dr hab. Michał Kleiber
Prezes Polskiej Akademii Nauk
  
Celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń specjalistów z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk medycznych na temat etycznych, społecznych i prawnych wyzwań, jakie rodzi współczesna diagnostyka i poradnictwo genetyczne. Konferencja stanowiła ponadto okazję do podsumowania·dotychczasowej pracy Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN.
 
Główny Organizator:
dr Joanna Różyńska
(sekretarz naukowy Komitetu Bioetyki PAN)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 606 688 182
 
 

 

Zaproszeni wykładowcy zagraniczni:

SØREN HOLM jest profesorem bioetyki na Uniwersytecie Manchesterskim oraz profesorem etyki medycznej Uniwersytetu w Oslo. Jest doktorem nauk medycznych oraz doktorem filozofii. Zasiadał w the Danish Council of Ethics. Był przewodniczącym the European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, a także naczelnym redaktorem jednego z najbardziej znaczących pism z zakresu etyki medycznej Journal of Medical Ethics. Dziś jest członkiem wpływowej the Nuffield Council on Bioethics. Søren Holm jest autorem licznych publikacji na temat etycznych dylematów związanych z diagnostyką przedurodzeniową oraz selekcją potomstwa ze względu na "wyposażenie" genetyczne. 

JUDIT SANDOR jest profesorem nauk politycznych, prawa oraz gender studies w Central European University w Budapeszcie. Jest założycielką  i dyrektorem the Center for Ethics and Law in Biomedicine (CELAB) na tym uniwersytecie. Ma doktorat z nauk politycznych i prawnych. Jest licencjonowanym adwokatem. Zasiada w the Hungarian Science and Research Ethics Council oraz the Hungarian Human Reproduction Commission. W latach 2004-2005 była przewodniczącą UNESCO Bioethics Section. Judit Sandor jest autorką licznych publikacji na temat prawnych i etycznych aspektów genetyki klinicznej, w tym prawa pacjenta do „prywatności genetycznej”. 

UWAGA: Z powodu strajku na lotnisku w Budapeszcie, prof. Sandor nie uczestniczyła w konferencji. Wykład plenarny wygłosiła dr n. prawn. ATINA KRAJEWSKA z Cardiff University, autorka m.in. książki "Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej" Wrocław 2008. 

W konferencji udział wzięło 80 osób, w tym 19 członków Komitetu Bioetyki. Uczestnicy konferencji reprezentowali:

    • 4 uczelnie zagraniczne (Uniwersytet w Olso, Uniwersytet w Manchesterze, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Cardiff University) oraz
    • 24 krajowe uczelnie wyższe, instytuty medyczne oraz publiczne i prywatne podmioty prowadzące działalność leczniczą (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytetu Opolski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Onkologii w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, Genomed S.A).

Podczas konferencji wygłoszono 4 wykłady plenarne oraz 30 wykładów w 8 sesjach równoległych. Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Wybrane w drodze recenzji naukowej artykuły pokonferencyjne zostały opublikowane w czasopiśmie ETYKA 47/2013.