1. ANNA ALICHNIEWICZ

  • doktor n. hum. / Doctor of Humanities 
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University in Łódź 

2. MAREK BALICKI

  • lekarz medycyny / Medical Doctor 
  • Instytut Psychiatrii i Neuroogii w Warszawie / Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
  • Minister Zdrowia (2003; 2004-2005) / Minister of Health (2003 and 2004-2005),

3. MARIA BARCIKOWSKA

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa / Institute of Experimental and Clinical Medicine of the Polish Academy of Sciences

4. EWA BARTNIK

  • prof. dr hab. n. biol. / Professor, Doctor habilitatus of Biological Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw (prof. emeritus)
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN / Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences (prof. emeritus)

5. MARIA BORATYŃSKA

  • dr hab. n. prawn. / Doctor habilitatus of Juridical Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw 
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University

6. WERONIKA CHAŃSKA

  • dr n. hum. / Doctor of Humanities 
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie / Collegium Medicum Jagiellonian University in Cracow

7. BARBARA CHYROWICZ

  • prof. dr hab. n. hum. / Professor, Doctor habilitatus of Humanities 
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin

8. MAREK CZARKOWSKI

  • dr hab. n. med. / Doctor habilitatus of Medical Sciences  
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (profesor uczelni) / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (professor of the University) 

9. ZBIGNIEW CZERNICKI

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences  
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University (prof. emeritus)  
  • Collage Collegium Mazovia 

10. ANDRZEJ GÓRSKI

  • prof. dr hab. n. med.; czł. rzecz. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN / Institute of Immunology and Experimental Therapy of the Polish Academy of Sciences
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University 

11. LUCJUSZ JAKUBOWSKI

  • dr hab. n. med. / Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University in Łódź (prof. emeritus)
  • Instytut - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi / Institute - Polish Mother's Health Center in Łódź (prof. emeritus)

12. JERZY JAROSZ

  • dr n. med. / Doctor of Medical Sciences
  • Hospicjum Św. Krzysztofa w Wraszawie / St. Chritopher Hospice in Warsaw 

13. WIKTOR JĘDRZEJCZAK

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University 

14. MAŁGORZATA KOSSUT

  • prof. dr hab. n. biol.; czł. rzecz. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Biological Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN / Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences

15. ROMUALD KRAJEWSKI

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie / The Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology in Warsaw
  • Uniwesrsytet Rzeszowski / University of Rzeszów (prof. emeritus)

16. JANUSZ LIMON

  • prof. dr hab. n. med.; czł. rzecz. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University on Gdańsk (prof. emeritus)

17. PAWEŁ ŁUKÓW

  • prof. dr hab. n. hum. / Professor, Doctor habilitatus of Humanities 
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

18. JANUSZ MEDER

  • dr n. med. / Doctor of Medical Sciences
  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie / Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology in Warsaw

19. ALICJA PRZYŁUSKA-FISZER

  • prof. dr hab. n. hum. / Professor, Doctor habilitatus of Humanities 
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie / Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw

20. MAGDALENA RADKOWSKA-WALKOWICZ

  • dr hab. n. społ. / Doctor habilitatus of Social Sciences 
  • Uniwersytet Warszawski (profesor uczelni) / University of Warsaw (professor of the University)

21. JOANNA RÓŻYŃSKA

  • dr n. hum. / Doctor of Humanities 
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

22. MAGDALENA RUTKOWSKA

  • dr hab. n. med. / Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Instytut Matki i Dziecka w Warszawie (profesor uczelni) / Institute of Mother and Child in Warsaw (professor of the Intitute) 

23. JERZY STĘPIEŃ

  • Sędzie Trybunału Konstytucyjnego w st. spoczynku / Retired judge of the Polish Constitutional Tribunal
  • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie / Lazarski University in Warsaw

24. PIOTR STĘPIEŃ

  • prof. dr hab. n. biol. / Professor, Doctor habilitatus of Biological Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw (prof. emeritus)
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN / Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences

25. ZBIGNIEW SZAWARSKI

  • dr hab. n. hum. / Doctor habilitatus of Humanities 
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw (prof. emeritus)

26. TOMASZ TROJANOWSKI

  • prof. dr hab. n. med.; czł. rzecz. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Medical University in Lublin

27. PIOTR WĘGLEŃSKI

  • prof. dr hab. n. biol.; czł. rzecz. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Biological Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw 
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN / Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences (prof. emeritus)

28. MARCIN WOJNAR

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warsaw Medical University 

29. SŁAWOMIR WOŁCZYŃSKI

  • prof. dr hab. n. med. / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku / Medical University in Białystok 
  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN / Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences

30. MIROSŁAW WYRZYKOWSKI

  • prof. dr hab. n. prawn. / Professor, Doctor habilitatus of Juridical Sciences
  • Sędzie Trybunału Konstytucyjnego w st. spoczynku / Retired judge of the Polish Constitutional Tribunal
  • Uniwersytet Warszawski  / University of Warsaw (prof. emeritus)

31. ROMUALD ZABIELSKI

  • prof. dr hab. n. wet.; czł. koresp. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Veterinary Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Warsaw University of Life Sciences

32. JERZY ZAJADŁO

  • prof. dr hab. n. prawn.; czł. koresp. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Juridical Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk 

33. JACEK ZAREMBA

  • prof. dr hab. n. med.; czł. rzecz. PAN / Professor, Doctor habilitatus of Medical Sciences; member of the Polish Academy of Sciences
  • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie / Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

34. ELEONORA ZIELIŃSKA

  • prof. dr hab. n. praw.  / Professor, Doctor habilitatus of Juridical Sciences
  • Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw

 

 Członkowie Komitetu Bioetyki w kadencji 2015-2018 / Members for the term 2015-2018

 Członkowie Komitetu Bioetyki w kadencji 2011-2014 / Members for the term 2011-2014