I WIOSENNA SZKOŁA BIOETYKI, 22-24 IV 2016

banerek2

Organizatorzy: Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN & Centrum Bioetyki i Bioprawa IF Uniwersytetu Warszawskiego 

Termin: 22-24 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie

Tematyka zajęć: Współczesna bioetyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy i praktyki społecznej, zajmująca się etycznymi aspektami biomedycyny oraz systemów opieki zdrowotnej w społeczeństwach demokratycznych. Natura bioetyki znajduje najpełniejszy wyraz w ideale „obywatelstwa biomedycznego” (biomedical citizenship). „Pod tym terminem rozumie się demokratyzację medycyny. Polega ona nie tylko na udziale obywateli niezwiązanych z medycyną w decyzjach dotyczących ich leczenia i opieki. Jego ideą regulatywną jest współdecydowanie całego społeczeństwa – ogółu obywateli – o formach organizacji, przyjmowanych priorytetach świadczeń i funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej” [K. Szewczyk 2009, s. 25]. Pierwsza Wiosenna Szkoła Bioetyki poświęcona była wyzwaniom, jakie rodzi realizacja ideału „obywatelstwa biomedycznego” w młodych demokracjach, takich jak demokracja polska. 

Pomysłodawca i główny organizator: dr Joanna Różyńska (sekretarz naukowy Komitetu Bioetyki PAN); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. +48 606 688 182

Słuchacze WSB mieli szansę wziąć udział w wykładach i dyskusjach dotyczących następujących zagadnień:

 • natura i oblicza bioetyki w społeczeństwie demokratycznym,
 • demokratyzacja medycyna i praktyka bioetyczna w społeczeństwie demokratycznym,
 • bioetyka a teorie etyczne,
 • bioetyka a prawo stanowione w społeczeństwie demokratycznym,
 • bioetyka a religia w społeczeństwie demokratycznym,
 • teorie dyskursu publicznego, w tym dyskursu bioetycznego, w społeczeństwie demokratycznym,
 • metody rozwiązywania sporów bioetycznych (rola narodowych/centralnych komitetów bioetycznych; rola konsensusu w bioetyce; rola ekspertów z zakresu bioetyki w debatach publicznych)

Uczestniczyli także w warsztatach poświęconych analizie skomplikowanych przypadków medycznych, w których normy profesjonalne wchodzą w konflikt z normami moralnymi, kulturowymi lub prawnymi, oraz warsztatach poświęconych krytycznej analizy polskiej debaty medialnej na temat legalizacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego.

W sumie Szkoła obejmowała 20 godzin zajęć dydaktycznych – wykładów, dyskusji, warsztatów.

Słuchacze: Do udziału w Szkole zostało zaproszonych  30 studentów i młodych naukowców z całej Polski. Słuchacze reprezentowali 15 polskich uczelni wyższych i instytutów PAN oraz jedną 1 uczelnię zagraniczną, a ponadto różne dziedziny nauki i kierunki studiów (filozofię, bioetykę, psychologię, socjologię, kulturoznawstwo, prawo, zarządzanie, medycynę, pielęgniarstwo, fizjoterapię).

Wykładowcy: Zajęcia dydaktyczne oferowane w ramach Wiosennej Szkoły Bioetyki prowadzili:

  • Dr hab. Maria Boratyńska (Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Uniwersytet Warszawski)
  • Dr Weronika Chańska (Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, CM Uniwersytet Jagielloński)
  • prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (Komitetu Bioetyki rzy Prezydium PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • prof. dr hab. Andrzej M. Kaniowski (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr hab. Paweł Łuków (Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Uniwersytet Warszawski)
  • Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz (Uniwersytet Warszawski)
  • Dr Joanna Różyńska (Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Uniwersytet Warszawski)
  • prof. em. UW dr hab. Zbigniew Szawarski (Przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN)
  • prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk (Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
  • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (Komitet Bioetyki przy PrezydiumPAN, Uniwersytet Warszawski)