W dniu 25 października 2011 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Naukowa „Państwo – Granice regulacji. Prawa Reprodukcyjne w Polsce”. Konferencja została zorganizowana z okazji 20-lecia Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Klinikę Prawa WPiA UW, Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Pracownię Badania Dorobku Prawnego Rady Europy. W sesji medyczno-etycznej konferencji udział wzięli członkowie Komitetu Bioetyki: prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. dr hab. Marian Szamatowicz, prof. dr hab. Zbigniew Szawarski oraz dr Joanna Różyńska. Sesję prawną prowadził członek Komitetu prof. Mirosław Wyrzykowski.