http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Tłumaczenie Deklaracji na język polski wykonane przez Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji LIDEX i zatwierdzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180POL.pdf