W dniu 1 marca 2018 r. Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się siódme zabranie posiedzenia plenarnego Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018. Członkowie Komitetu dyskutowali na temat historii, znaczenia oraz krajowych problemów z ratyfikacją  Konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny: Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie. Wykład wprowadzający do dyskusji - Wykład „Konwencja z Oviedo – 20 lat później" -  wygłosiła prof. Ewa Bartnik.