W dniu 12 marca 2015 r. w Sali Staszica w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018. Część inauguracyjną posiedzenia otworzyła i poprowadziła prof. Mirosława Marody – Wiceprezes PAN. Profesor Marody wręczyła powołania członkom oraz przewodniczącemu Komitetu – prof. Zbigniewowi Szawarskiemu. Następnie prof. Szawarski przeprowadził wybory na Wiceprzewodniczących Komitetu, członków Prezydium Komitetu oraz Sekretarza Komitetu. Wiceprzewodniczącymi Komitetu zostali wybrani prof. Lucjusz Jakubowski i prof. Eleonora Zielińska, członkami Prezydium – prof. Barbara Chyrowicz oraz prof. Zbigniew Czernicki, a sekretarzem – dr Joanna Różyńska. Druga część posiedzenia poświęcona była działalności Komitetu Bioetyki w kadencji 2015-2018. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. Zbigniew Szawarski oraz min. Marek Balicki.