W dniu 14 marca 2013 r. w godz. 10.30-15.30 w Sali Kołłątaja w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się siódme posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Komitet rozpoczął obrady od głosownia nad przyjęciem stanowiska w sprawie rynku prywatnych usług genetycznych oraz dyskusji na temat ostatecznego kształtu stanowiska w sprawie tzw. klauzuli sumienia. Część naukowa posiedzenia poświęcona była godności człowieka umierającego, w szczególności problemom uporczywej terapii oraz dyspozycji pro futuro, zwłaszcza instytucji tzw. "testamentu życia". Referaty wprowadzające do dyskusji plenarnej wygłosili prof. Zbigniew Szawarski oraz zaproszeni goście: dr hab.Tomasz Dangel, dr Małgorzata Szeroczyńska oraz adw. Andrzej Kurkiewicz. Dr Szeroczyńska oraz mec.Kurkiewicz przedstawili zebranym założenia projektu zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie w/w kwestii.