Program konferencji: Podczas konferencji przedstawiono 23 wykłady plenarne. Referaty przedstawione na sesjach studenckich (sesja IV i V) zostały wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem dr Joanny Różyńskiej (Komitet Bioetyki PAN) spośród nadesłanych abstraktów. Tu znajdziesz PROGRAM KONFERENCJI.

Uczestnicy: W konferencji uczestniczyło 89 osób, w tym: 11 członków Komitetu Bioetyki. Kolejne 16 osób zarejestrowało się na konferencję, ale nie wzięło udziału w jej obradach. Uczestnicy konferencji reprezentowali kilkadziesiąt krajowych uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz podmiotów publicznych i prywatnych, w tym: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Ministerstwo Zdrowia; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet w Białymstoku; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet SWPS w Warszawie; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Uniwersytet Wrocławski; Gdański Uniwersytet Medyczny; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II; Warszawski Uniwersytet Medyczny; Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie; Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Instytut Centrum Zdrowia Marki Polki w Łodzi; Instytut Nauk Prawnych PAN; Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka; Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”; Centrum Ginekologii, Endokrynologii i Medycyny Rozrodu ARTEMIDA w Olsztynie; Kancelaria DFL LEGAL.

Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.