banerek2

Wiosenna Szkoła Bioetyki "Bioetyka w społeczeństwie demokraktycznym" odbyła się w dniach 22-24 kwietnia 2016 roku w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonne k/o Warszawy. Organizatorami Szkoły był  Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN oraz Centrum Bioetyki i Bioprawa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szkoła poświęcona była wyzwaniom, jakie rodzi realizacja bioetycznego ideału „obywatelstwa biomedycznego” w młodych demokracjach, takich jak demokracja polska. „Pod tym terminem rozumie się demokratyzację medycyny. Polega ona nie tylko na udziale obywateli niezwiązanych z medycyną w decyzjach dotyczących ich leczenia i opieki. Jego ideą regulatywną jest współdecydowanie całego społeczeństwa – ogółu obywateli – o formach organizacji, przyjmowanych priorytetach świadczeń i funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej” [K. Szewczyk 2009, s. 25]. Komitet Bioetyki i jego członkowie od lat są aktywnymi uczestnikami dyskusji bioetycznych w kraju i zagranicą. Z ich doświadczeń i obserwacji wynika, że polskim debatom bioetycznym daleko bowiem do tego partycypacyjnego i pluralistycznego ideału. Ich kształt i przebieg ujawniają, iż wciąż większość dyskutantów nie rozumie, iż bioetykę uprawia się przez dialog i że istnieje zasadnicza różnica między nakazami indywidualnego sumienia a istotą i rolą prawa w państwie demokratycznym.

Do udziału w Szkole zaproszonych zostało 30 studentów i młodych naukowców z całej Polski. Słuchacze reprezentowali 15 polskich uczelni wyższych i instytutów PAN oraz jedną uczelnię zagraniczną, a ponadto różne dziedziny nauki i kierunki studiów (filozofię, bioetykę, psychologię, socjologię, kulturoznawstwo, prawo, zarządzanie, medycynę, pielęgniarstwo, fizjoterapię). Wśród słuchaczy byli studenci, doktoranci i młodzi doktorzy aktualnie związani z następującymi jednostkami naukowymi: Aberdeen University UK, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Humanistyczno-społeczny SWPS (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Instytut Nauk Prawnych PAN (Poznań), Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nęckiego PAN.

Uczestnicy Szkoły mieli szansę wziąć udział w wykładach, dyskusjach i warsztatach poświęconych następującym zagadnieniom: natura i oblicza bioetyki w społeczeństwie demokratycznym; demokratyzacja medycyna i praktyka bioetyczna w społeczeństwie demokratycznym; bioetyka a teorie etyczne; bioetyka a prawo stanowione w społeczeństwie demokratycznym; bioetyka a religia w społeczeństwie demokratycznym; teorie dyskursu publicznego, w tym dyskursu bioetycznego, w społeczeństwie demokratycznym; metody rozwiązywania sporów bioetycznych (rola narodowych/centralnych komitetów bioetycznych; rola konsensusu w bioetyce; rola ekspertów z zakresu bioetyki w debatach publicznych). Wiosenna Szkoła Bioetyki przyczyniła się do podniesienia wiedzy i świadomości słuchaczy na temat natury i wyzwań, jakie stoją przez teorią i praktyką bioetyczną w społeczeństwach demokratycznych. Była forum wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami i młodymi naukowcami, zainteresowanymi problematyką bioetyczną, a uznanymi polskimi bioetykami, w szczególności członkami Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Stanowiła doskonałą okazję do promowania działalności Komitetu i realizowania jego misji – wspierania rzetelnej, pluralistycznej debaty publicznej na tematy bioetyczne.

Główny Organizator:
dr Joanna Różyńska
(sekretarz naukowy Komitetu Bioetyki PAN)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 606 688 182