Konferencja "Bioetyka a zdrowie publiczne" odbyła się w dniach 9-10 grudnia 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Konferencja poświęcona była etycznym, a także społeczno-kulturowym i prawno-finansowym aspektom promocji i ochrony zdrowia publicznego, zarówno w perspektywie lokalnej, jak i globalnej. Etyka zdrowia publicznego to rzadko podejmowana w Polsce dziedzina refleksji. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie publiczne jako zorganizowany wysiłek społeczeństwa, realizowany głównie przez instytucje publiczne, mający na celu poprawę, promocję, ochronę i odbudowę zdrowia populacji. 

Pogram konferencji obejmował wykłady i dyskusje plenarne oraz tematycznych równoległych sesji referatowych poświęconych następującym zagadnieniom zdrowa publicznego: ochrona zdrowia publicznego – między skutecznością a opłacalnością; sprawiedliwy dostęp do świadczeń zdrowotnych; paternalizm i przymus w ochronie zdrowia publicznego; etyka a szczepienia; prawa pacjentów-więźniów; prawo do zdrowia; oblicza zdrowia i choroby; nie-pełnosprawni i nadsprawni; środowisko a zdrowie społeczne; ochrona zdrowia reprodukcyjnego; między leczeniem a badaniem naukowym; etyka badań klinicznych; dane medyczne i dane genetyczne; bioetyka a przemysł farmaceutyczny; etyka transplantacji. 

W konferencji udział więło 79 osób. Uczestnicy reprezentowali 2 podmioty zagraniczne (Duquesne University, Pittsburgh, USA; Aberdeen University, UK) oraz kilkadziesiąt krajowych uczelni wyższych oraz publicznych i prywatnych podmiotów, w szczególności: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Gdański Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Dolnośląską Szkołę Wyższą, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Instytut Nauk Prawnych PAN, kancelarię Kochański Zięba & Partners, Centrum Medyczne INTER-MED. Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Podczas konferencji wygłoszono 4 wykłady plenarne oraz 47 referaty w 14 sesjach równoległych (3 referaty, ze względów zdrowotnych zostały odwołane w dniu konferencji). W anglojęzycznej sesji plenarnej z udziałem gościa zagranicznego referat wygłosił prof. Henk ten Have (Duquesne University, Pittsburgh, USA). Dyskusję plenarną moderował prof. Zbigniew Szawarski (Komitet Bioetyki PAN).