Konferencja odbyła się w dniach 7-8 grudnia 2012 r. Udział w niej wzięło 80 osób, w tym 19 członków Komitetu Bioetyki. Uczestnicy konferencji reprezentowali 4 uczelnie zagraniczne (Uniwersytet w Olso, Uniwersytet w Manchesterze, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Cardiff University) oraz 24 krajowe uczelnie wyższe, instytuty medyczne oraz publiczne i prywatne podmioty prowadzące działalność leczniczą (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytetu Opolski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Onkologii w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, Genomed S.A).

Wśród prelegentów i uczestników konferencji byli przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, nauk medycznych, nauk biologicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Podczas konferencji wygłoszono 4 wykłady plenarne oraz 30 wykładów w 8 sesjach równoległych. Członkowie Komitetu wygłosili 2 wykłady plenarne w sesji otwierającej obrady konferencji oraz 4 prezentacje w sesji równoległej. W anglojęzycznej sesji plenarnej z udziałem gości zagranicznych wystąpienia przedstawili: (1) prof. Soren Holm z Uniwersytetu w Manchesterze i Uniwersytetu w Olso oraz (2) dr Atina Krajewska z Cardiff University (w zastępstwie nieobecnej prof. Judit Sandor). 

Organizatorzy konferencji zamierzają opublikować najlepsze artykuły pokonferencyjne dotyczące etycznych problemów współczesnej genetyki klinicznej w nr 2/2013 czasopisma „Etyka”, którego wydawcą jest Instytut Filozofii UW.