W dniu 24 listopada 2016 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się piąte zabranie posiedzenia plenarnego Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018. Członkowie Komitetu dyskutowali na temat: „Czy i jak możliwy jest w Polsce dyskurs bioetyczny”. Na zaproszenie przewodniczącego Komitetu, w posiedzeniu wziął udział prof. dr hab. Jerzy Zajadło (Uniwersytet Gdański). Referaty naukowe wygłosili: prof. Jerzy Zajadło (Bioetyka, polityka i prawo.  Polityczne i prawne założenia oraz  przesłanki dyskursu bioetycznego w Polsce. Monokultura czy pluralizm moralny); prof. Lucjusz Jakubowski (Bioetyka i nauka. Implikacje bioetyczne wynikające z rozwoju współczesnej biologii i medycyny dla praktyki lekarskiej oraz dla zdrowia, życia i pomyślności obywateli), prof. Barbara Chyrowicz (Pojęcie i granice wiarygodności ekspertów etycznych) oraz prof. Paweł Łuków (Na czym polega i jak możliwy jest kompromis w kwestiach bioetycznych?).