W dniu 20 maja 2016 roku w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się czwarte zabranie posiedzenia plenarnego Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018. Na zaproszenie przewodniczącego Komitetu, w posiedzeniu udział wzięli: prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, (Gdański Uniwersytet Medyczny), mgr Aleksandra Chwałko (Uniwersytet Warszawski), red. Izabela Filc-Redlińska, mgr Jakub Zawiła-Niedźwiecki (Uniwersytet Warszawski) oraz  p. Magda Zmysłowska. Część merytoryczna posiedzenia poświęcona była problemowi i zagrożeniom, jakie stwarza tzw. medycyna alternatywna. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. Jacek Jassem oraz dr hab. Maria Boratyńska. Prof. Jassem przestawił społeczną skalę zjawiska medycyny alternatywnej. Wskazał na liczne przykłady osób i firm, które oferują niesprawdzone, a nawet szkodliwe „terapie” polskim pacjentom. Zwrócił także uwagę na patologie występujące w polskim środowisku medyczno-akademickim, w szczególności na fakt, iż niektóre publiczne uczelnie medyczne wynajmują sale na komercyjne szkolenia prowadzone przez zwolenników medycyny alternatywnej, a także  – pomimo jednoznacznego sprzeciwu NIL – oferują studia podyplomowe z homeopatii. Dr hab. Maria Boratyńska omówiła prawne aspekty obowiązku szczepień ochronnych dzieci i problemy z jego egzekwowaniem.