W dniu 15 października 2015 r. w sali Staszica w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018. Głównym punktem posiedzenia była dyskusja panelowa pt. „Moralne i prawne aspekty leczenia marihuaną w Polsce” z udziałem członków Komitetu, w szczególności prof. dr hab. Zbigniewa Czernickiego, oraz ekspertów zewnętrznych: prof. dr hab. Stanisława Czuczwara (Kierownika Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wiceprezesa PAN), lek. Krzysztofa Łandy (Prezesa Fundacji Watch Health Care), dr hab. Przemysława Konieczniaka i dr Oskara Lutego (z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz mec. Tomasza Pęcherza (z Kancelarii Prawnej ‘Piotrowska & Wspólnicy’ Spółka Komandytowa w Krakowie).