W dniu 28 maja 2015 r. w sali Staszica w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018. Na zaproszenie przewodniczącego Komitetu w posiedzeniu uczestniczył prof. dr hab. Marek Jarema z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Część merytoryczna posiedzenia poświęcona była problemom opieki nad osobami intelektualnie lub fizycznie niesamodzielnymi. Dyskusja panelowa zatytułowana była „Pacjent jako przedmiot leczenia i opieki: etyczny wymiar opieki w polskim systemie ochrony zdrowia”. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: prof. Zbigniew Szawarski („Leczyć dobrze, skutecznie i tanio – opiekować się ...?), prof. dr hab. Marek Jarema („Opieka psychiatryczna w Polsce 2015 r. Potrzeby, dostępność, efektywność”), prof. dr hab. Danuta Ryglewicz ( „Zaburzenia psychiczne – przeszłość i teraźniejszość”), prof. dr hab. Maria Barcikowska („Standardy i możliwości opieki w chorobach otępiennych w Polsce”) oraz dr Elżbieta Szwałkiewicz („Sytuacja osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Zagadnienia opieki długoterminowej w Polsce”).