W dniu 25 października 2012 r. w godz. 10.30-15.30 w Sali Staszica w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się piąte posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. W sesji naukowej poświęconej etycznym i prawnym aspektom komercjalizacji testów genetycznych referaty wygłosili: prof. dr hab. Michał Witt – kierownik Zakładu Genetyki Molekularnej i Klinicznej Instytutu Genetyki Człowieka PAN, przewodniczący Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania powołanego przez MNISW w 2011 roku; prof. AWF dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer – członek Komitetu Bioetyki; oraz prof. dr hab. Tadeusz Mazurczak – były kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka. Po zakończeniu sesji naukowej, Komitet obradował nad opracowywanym stanowiskiem dotyczącym tzw. klauzuli sumienia.