W dniu 15 marca 2012 r. w godz. 10.30-14.30 w Sali Kołłątaja w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Komitet rozpoczął obrady od dyskusji i głosownia nad przyjęciem stanowiska w sprawie etycznych problemów medycyny reprodukcyjnej i genetyki klinicznej oraz konieczności ich regulacji prawnej. Stanowisko zostało przyjęte większością głosów. Część naukowa posiedzenia poświęcona była zagadnieniu autonomii moralnej lekarza i jej granic, w szczególności etycznym i prawnym aspektom tzw. klauzuli sumienia. Referat naukowy wprowadzający do dyskusji plenarnej wygłosił prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak.