W dniu 21 czerwca 2011 r. w godz. 10.00-14.00 w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2011-2014). Program posiedzenie obejmował następujące punkty: wręczenie powołań Przewodniczącemu i członkom Komitetu przez prof. dr. hab. Michała Kleibera Prezesa Polskiej Akademii Nauk; wybory Wiceprzewodniczącego Komitetu, członków Prezydium Komitetu oraz Sekretarza Komitetu; wystąpienie inauguracyjne prof. em. UW dr hab. Zbigniewa Szawarskiego, Przewodniczącego Komitetu Bioetyki, na temat możliwych zadań i roli Komitetu Bioetyki; dyskusja plenarna na temat kierunku i zakresu przyszłej działalności Komitetu Bioetyki w kadencji 2011-2014.