W dniu 15 maja 2014 r. w godz. 10.30-15.00 w sali 022 w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się dziesiąte posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014.  Pierwsza część posiedzenia poświęcona była dyskusji nad dotychczasową działalnością Komitetu i jego przyszłością. Drugim punktem posiedzenia było określenie stanowiska Komitetu wobec toczącej się dyskusji w sprawie klauzuli sumienia. Członkowie podjęli decyzję o przygotowaniu odpowiedzi na krytyczną ocenę Stanowiska Komitetu Bioetyki nr 4/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie tzw. klauzuli sumienia, wydaną przez Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski  ds. Bioetycznych w lutym 2014 r.