W dniu 13 listopada 2014 r. w godz. 11:00-14.00 w Pałacu Staszica w Sali Kołłątaja odbyło się jedenaste posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Głównym punktem posiedzenia była dyskusja panelowa pt. Epidemia Eboli jako wyzwanie moralne z udziałem ekspertów zewnętrznych: prof. Mirosława Wysockiego, dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH, dr. Andrzeja Horbana, krajowego konsultanta do spraw chorób zakaźnych, oraz członków Komitetu – prof. Leszka Kubickiego i prof. Alicji Przyłuskiej-Fiszer. Prof. Przyłuska-Fiszer wygłosiła referat naukowy dotyczący etycznych aspektów opieki medycznej i prowadzenia badań naukowych w sytuacji epidemii.