W dniu 17 października 2013 r. w godz. 11.00-15.30 w sali H. Kołłątaja w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Gościem Komitetu była Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Ireny Lipowicz. Zasadniczą część posiedzenia wypełniła prezentacja prof. Ireny Lipowicz na temat podstawowych praw człowieka umierającego (prawa do godności, prawa do informacji, prawa do wyrażania woli pro futuro, prawo do umierania bez bólu i cierpienia, prawo do umierania w ludzkich warunkach, prawo do przestrzeni do umierania) w powiązaniu z oceną istniejącej sytuacji w Polsce i istotnymi wnioskami na przyszłość.