W dniu 20 czerwca 2013 r. w godz. 11.00-15.30 w sali H. Kołłątaja w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się ósme posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Pierwsza część posiedzenia poświęcona była dyskusji nad ostateczną wersją projektu stanowiska Komitetu Bioetyki w sprawie klauzuli sumienia. Druga część posiedzenia poświęcona była problemem medycyny paliatywnej. Referat naukowy wprowadzający do dyskusji wygłosił dr Jerzy Jarosz. Dr Jarosz przedstawił definicję, cele i założenia medycyny paliatywnej, a także jej podstawy etyczne. Omówił historię oraz stan medycyny paliatywnej na świecie i w Polsce, w szczególności historię polskiej specjalizacji paliatywistycznej. Przedstawił pojęcie uporczywej terapii, eutanazji (aktywnej i pasywnej) i sedacji terminalnej w kontekście medycyny paliatywnej. Na koniec wskazał na problemy związane z niedostatecznym wykorzystywaniem przez polskich lekarzy środków przeciwbólowych, w szczególności opioidów.