W dniu 7 grudnia 2012 r. w godz. 10.30-12.30 w Sali Staszica w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się szóste posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Komitet kontynuował dyskusję nad przygotowywanym stanowiskiem dotyczącym tzw. klauzuli sumienia. O godz. 13.00 rozpoczęła się Konferencja naukowa "Bioetyka i genetyka. Dylematy diagnostyki i konsultacji genetycznych" z udziałem członków Komitetu.