W dniu 31 maja 2012 r. w godz. 10.30-15.30 w Sali Kołłątaja w Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się czwarte posiedzenie plenarne Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. Komitet rozpoczął obrady od dyskusji i głosownia nad przyjęciem stanowiska w sprawie preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej. Stanowisko zostało przyjęte większością głosów. Następnie, Komitet wysłuchał informacji na temat przebiegu i stanu prac nad stanowiskiem dotyczącym tzw. klauzuli sumienia. Referat informacyjny wygłosiła dr Weronika Chańska. Część naukowa posiedzenia poświęcona była zagadnieniu dopuszczalności komercyjnych testów genetycznych. Referat naukowy wprowadzający do dyskusji plenarnej wygłosił prof. dr hab. Lucjusz Jakubowski, konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej.